Achtergrond van dit project 

De chronisch zieke werkende wordt steeds meer zelf verantwoordelijk voor zijn of haar gezondheid en inzetbaarheid. De zorgprofessional heeft hierbij een ondersteunende rol. Dit project richt zich op de centrale vraag op welke wijze sociaal-geneeskundigen kunnen bijdragen om de chronisch zieke werkende in staat te stellen om zo goed mogelijk zijn/haar eigen rol in te vullen als het gaat om werkbehoud en terugkeer naar werk. Dit onderzoeksprogramma bestaat uit vier deelprojecten met ieder een eigen invalshoek. Het programma als geheel heeft een looptijd van vijf jaar en wordt gefinancierd vanuit Instituut Gak.


Project 1: Sociale context

Project 2: Eigen regie

Project 3: Eigen inbreng

Project 4: De proeftuin

Neem contact op met ons