Onderzoek

Het programma “De werkende centraal, wat is de rol van sociaal geneeskundigen?” bestaat uit vier deelprojecten met ieder een eigen doelstelling. Gezamenlijk hebben de deelprojecten als doel om de werk(zoek)ende in staat te stellen om zo goed mogelijk de eigen rol in te vullen bij werkbehoud en terugkeer naar werk. 

Deelproject 1, uitgevoerd door het UMCG, richt zich op het ontwikkelen en valideren van een methodiek om de sociale context (met focus op de partner) van de chronisch zieke werkende actief te betrekken in het sociaal geneeskundig handelen. 

Deelproject 2, uitgevoerd door het VUmc, wordt onderzoek gedaan naar de behoefte aan ondersteuning als het gaat om de eigen regie en zelfredzaamheid van chronisch zieke werkenden. 

Deelproject 3, uitgevoerd door het AMC, wordt onderzoek gedaan naar de inbreng van de chronisch zieke werkende bij begeleiding naar werk en beoordeling van functionele mogelijkheden. 

De proeftuin, uitgevoerd door het AMC, worden de (deel)resultaten en (half)producten uit de drie andere deelprojecten getest op onder andere haalbaarheid. Het uiteindelijke doel hiervan is  om  de producten te implementeren in de praktijk.