Achtergrond

De drie deelprojecten ontwikkelen kennis en producten om werkbehoud en terugkeer naar werk bij chronisch zieken te bevorderen. Dit doen zij vanuit een eigen invalshoek. Het genereren van kennis en ontwikkelen van producten is echter niet voldoende. Om te komen tot bruikbare kennis en producten is het vroegtijdig betrekken van de praktijk essentieel. Daarom is de proeftuin opgenomen als onderdeel van het project. In de proeftuin onderzoeken we waar producten aan moeten voldoen om in de praktijk van de bedrijfs- en verzekeringsarts gebruikt te gaan worden.

Doel

Het doel van de proeftuin is om producten, die zijn voortgekomen uit de drie andere deelprojecten, te evalueren en te implementeren in de praktijk. Praktijkpartners die de proeftuin vormgeven zijn praktijkprofessionals (zoals bedrijfs- en verzekeringsarts), praktijkorganisaties (zoals UWV, OVAL), chronisch zieke werkenden en patiĆ«ntenorganisaties.