Achtergrond

Er zijn steeds meer aanwijzingen dat de (persoonlijke) sociale context van een werkende met een chronische ziekte een belangrijke invloed heeft op diens arbeidsdeelname. Uit onderzoek is onder andere gebleken dat overtuigingen en percepties over de aandoening en gedrag van de partner, een familielid of een andere naaste een belangrijke rol kunnen spelen bij re-integratie. Ook in richtlijnen voor sociaal geneeskundigen wordt het belang van de sociale omgeving onderstreept. Er zijn echter voor sociaal geneeskundigen en arbeidsdeskundigen geen duidelijke procedures en werkwijzen beschikbaar waarmee zij op een structurele wijze belemmerende en bevorderende factoren in de sociale omgeving in kaart kunnen brengen. Ook is er geen instrument beschikbaar waarmee ze op deze factoren kunnen inspelen in het kader van adviseren, begeleiden en beoordelen. Het is dan ook onduidelijk in hoeverre en op welke wijze professionals in de praktijk rekening houden met de invloed van naasten van een patiënt en hier op inspelen in hun handelen.

Doel

Binnen dit project willen we in kaart brengen welke overtuigingen en gedragingen van naasten invloed hebben op werkuitkomsten (e.g. werkbehoud, duur van verzuim en terugkeer naar werk) van patiënten met een chronische ziekte. Daarnaast willen we de huidige stand van zaken ten aanzien van het betrekken van de sociale context in de arbeidsgerelateerde zorg in kaart brengen. Ten slotte zal er een systeemgerichte methodiek ontwikkeld worden waarmee professionals op gestandaardiseerde wijze belemmerende en bevorderende cognities en gedragingen van naasten van patiënten in kaart kunnen brengen, met richtlijnen hoe ze deze informatie kunnen gebruiken in het verdere beoordelings- en/of begeleidingsproces. Bij de ontwikkeling van de methodiek wordt gebruik gemaakt van aanwezige kennis in de wetenschappelijke literatuur, wordt kennis opgedaan in aanpalende disciplines (zoals huisartsgeneeskunde, psychiatrie en psychologie) en wordt gebruik gemaakt van de input van de professionals, cliënten en hun naasten.

Nicole Snippen

Nicole is onderzoeker en promovendus op dit project.