Achtergrond

Niet alleen ziekte gerelateerde factoren, maar ook persoonsgebonden factoren zoals cognities en percepties van zieke werknemers kunnen een belangrijke rol spelen bij behoud van en terugkeer naar werk. Voor bedrijfs- en verzekeringsartsen is deze persoonsgebonden informatie relevant bij de begeleiding naar werk en de beoordeling van de functionele mogelijkheden van zieke werkenden. Het betrekken van deze persoonsgebonden informatie bij het begeleidings- en beoordelingsproces door bedrijfs- en verzekeringsartsen gebeurt op dit moment nog niet systematisch. Dit onderzoek brengt hier verandering in.

Doel 

Het doel van dit deelproject is om te onderzoeken hoe specifieke informatie van de werkende zelf systematisch kan worden betrokken bij de begeleiding en beoordeling van de functionele mogelijkheden van de zieke werkenden. Tijdens dit project onderzoeken we welke percepties en cognities relevant zijn voor werkparticipatie, hoe bedrijfsartsen en verzekeringsartsen inzicht kunnen krijgen in persoonsgebonden factoren en onderzoeken we of het meenemen van relevante factoren verandering brengt in de manier waarop bedrijfs- en verzekeringsartsen de werknemer begeleiden en zijn functionele mogelijkheden beoordelen.  We verwachten dat het systematisch betrekken van persoonsgebonden informatie bij het begeleiden en beoordelen van de zieke werkende uiteindelijk leidt tot meer tevredenheid van de zieke werkende, de bedrijfsarts en de verzekeringsarts over het begeleidings- en beoordelingsproces. 

Mariska de Wit

Mariska is onderzoeker en promovendus op dit project.