Interventies gericht op cognities en percepties van chronisch zieke werkenden en hun werkparticipatie: een scoping review

De onderzoekers van deelproject 3 hebben een scoping review uitgevoerd om erachter te komen welke interventies kunnen inspelen op cognities en percepties van chronisch zieke werkenden en werkparticipatie positief kunnen be├»nvloeden. Er zijn diverse interventies ge├»dentificeerd.

Het volledige artikel waarin het onderzoek wordt beschreven kunt u hier vinden.