Wat is het doel van de proeftuin

De proeftuin is een netwerk met onderzoekers, werkenden, werkgevers en bedrijfs- en verzekeringsartsen. In de proeftuin worden producten uit de drie deelprojecten getest op bruikbaarheid en haalbaarheid. Door het vroegtijdig testen hopen we tot bruikbare producten te komen die uiteindelijk van meerwaarde kunnen zijn voor het sociaalgeneeskundig werkveld. 

Welke producten worden er getest?

De producten die worden geleverd in de drie deelprojecten zijn geen afgewerkte producten maar bevinden zicht in de testfase. Elk product heeft als doel een bijdrage te leveren om chronisch zieke werkenden in staat te stellen zo goed mogelijk zijn of haar eigen rol in te vullen als het gaat om werkbehoud en terugkeer naar werk.

Wat gaan we doen in de proeftuin? 

Als deelnemer van de proeftuin levert u een belangrijke bijdrage door bijvoorbeeld vragenlijsten in te vullen, een prototype uit te testen, naar een groepsgesprek te komen of een product vorm te geven.

Wie zoeken we?

Voor de proeftuin zijn we op zoek naar werkenden met een chronische aandoening, werkgevers, bedrijfs- en verzekeringsartsen. Heeft u interesse? Vul het formulier in en wij nemen contact met u op. 

Deelnemen aan proeftuin?