Steun de chronisch zieke werknemer

Onderzoeker Astrid Bosma (Deelproject 2, Eigen Regie) heeft een artikel over de eigen regie en zelfredzaamheid van werkenden met een chronische ziekte geschreven. Het artikel is gepubliceerd in het themanummer 'Arbeids- en verzekeringsgeneeskunde' van Medisch Contact. Klik hier om het artikel te openen.